Porota - ročník 2019

Odborná porota:

 •  Mgr. Jiří Novotný - předseda poroty

  Narodil se r. 1956 v Brně. Na housle začal hrát v sedmi letech. Konzervatoř v Brně studoval u prof. J. Vacka a Janáčkovu akademii múzických umění vystudoval v houslové třídě prof. A. Sýkory. V letech 1983 - 1987 absolvoval uměleckou aspiranturu u prof. B. Smejkala. Získal ceny na různých soutěžích a stal se laureátem například Beethovenovy soutěže v Hradci nad Moravicí (1978), mezinárodní soutěže v Markneukirchenu v Německu (1979) nebo Ševčíkovy soutěže v Písku (1980). Jako sólista a člen komorních souborů natáčel v rozhlase, televizi i na CD. Vystupoval sólově s mnoha orchestry. Koncertoval v Německu, Rakousku, Francii, Anglii, Španělsku, Švýcarsku, Holandsku, Dánsku, Maďarsku, Japonsku, Koreji aj. Pět let působil jako sólista souboru Čeští komorní sólisté a tři roky jako primárius Janáčkova kvarteta. Od r. 1997 hraje první housle v smyčcovém kvartetu Bohemia classic quartet. Také spolupracuje s několika brněnskými klavíristy a je členem Brněnského instrumentálního tria (s kytarou a akordeonem). Od r. 1986 je profesorem houslové hry na Konzervatoři v Brně.

 • Mgr. Miroslav Kovář

  Studoval hru na housle na konzervatoři v Brně u prof. Jana Stanovského a hru na violu u prof. Aloise Moráně. V roce 1985 absolvoval JAMU v Brně ve violové třídě Prof. Jiřího Kratochvíla, dlouholetého člena Janáčkova kvarteta. Již od dob studií vyvíjel činnost jako sólista, komorní i orchestrární hráč. Premiéruje soudobé skladby, z nichž mnohé jsou mu dedikovány. Dvacet let působil jako violista Brněnského komorního orchestru, z toho 12 let jako vedoucí skupiny. Měl stálé angažmá v operním orchesrtu Národního divadla v Brně a šest let byl členem Státní fiharmonie Brno. V současné době je prvním violistou komorního orchestru Musici Boemi. Jako komorní hráč je od roku 1986 violistou Walingerova kvarteta, s nímž dosud vystoupil na stovkách koncertů ve třech světadílech. Od roku 1989 působí jako pedagog hry na violu na konzervatoři v Brně. Jeho žáci studují na čwských i zahraničních vysokých školách (Brno, Praha, Basel, Karlsruhe, Lübeck, Aachen), uplatňují se jako komorní hráčí (Graffovo kvarteto, Matysovo kvarteto, Gioia kvartet) jsou členy mnoha profesionálních orchestrálních těles. Kromě koncertní a pedagogické činnosti je zván do porot smyčcových a komorních soutěží. Od roku 2003 do listopadu 2008 vykonával funkci statutárního zástupce ředitele brněnské konzervatoře.


 •  MgA. Leoš Černý

   

  Narodil se v roce 1987. Na Konzervatoři Brno studoval v houslové třídě prof. Jiřího Novotného v letech 2003-2009. Za dobu studií se úspěšně zúčastnil několika soutěží sólově a v komorní hře (několik předních umístění na celostátních soutěží ZUŠ v tomto oboru). Asolvoval řadu interpretačních kurzů u významných pedagogů (Ch. Avsharian, S. L. Jaroševič a další). Brněnskou konzervatoř absolvoval houslovým koncertem a moll od Antonína Dvořáka. Po úspěšném přijetí do houslové třídy na Janáčkovu akademii múzických umění v Brně, mění „nástrojovou specializaci“ a jeho profesní kroky jej vedou ke hře na violu. Od roku 2008 vyučuje na ZUŠ Kyjov. Roku 2014 absolvoval JAMU v Brně (prof. Karel Procházka). V současnosti se intenzivně věnuje komorní hře, je členem několika souborů (Opera Diversa, Filharmonie Gustava Mahlera – vedoucí skupiny). V letech 2012 – 2014 působil ve Filharmonii Brno, krátký čas jako vedoucí skupiny viol. V roce 2012 byl pozván, aby jako pedagog působil na mezinárodních interpretačních kurzech Leoše Janáčka v Turnově. Za největší profesní úspěch považuje finálovou účast na Johannes Brahms competition 2015 v rakouském Pörtschach am Wörthersee, kde se umístil mezi čtveřicí nejlepších účastníků z celého světa.