Výsledky houslové soutěže - ročník 2018

Výsledky 1. kategorie
1. cena - Helena Hampalová (ZUŠ B. Martinů, Havířov-Město)
2. cena - Johanka Musilová (ZUŠ Hrušovany nad Jevišovkou)
2. cena - Antonie Slaná (ZUŠ Jaroslava Kvapila, Brno)

Výsledky 2. kategorie
1. cena - Stanislav Kolář (ZUŠ Ostrava - Poruba)
1. cena - Lucie Vostálová ( HŠ Újezd u Brna)
2. cena - Berta Zachovalová (ZUŠ Jaroslava Kvapila,Brno)

Výsledky 3. kategorie
1. cena - Valerie Gajanová (ZUŠ B.Martinů, Havířov-Město)
1. cena - Jan Františák (ZUŠ Ostrava Poruba)
2. cena - Šárka Tihelková (HŠ Újezd u Brna)
2. cena - Kateřina Tálská ( HŠ Újezd u Brna)
2. cena - Anna Salajková (ZUŠ Břeclav)
2. cena - Klára Ptáčníková (ZUŠ Ostrava Poruba)
3. cena - Barbora Hluchá (ZUŠ Břeclav)
3. cena - Rozálie Habánová (ZUŠ Miroslav)

Výsledky 4. kategorie
1. cena - Štěpán Schick (ZUŠ Jaroslava Kvapila,Brno)
1. cena - Kateřina Dostálová (ZUŠ Fr. France, Slavkov)
2. cena - Anna Kirschnerová (ZUŠ Ostrava Poruba)
2. cena - Blanka Lacinová (ZUŠ Jaroslava Kvapila,Brno)
3. cena - Vojtěch Šubrt (ZUŠ Miroslav)

Výsledk 5. kategorie
1. cena - Veronika Srbová (ZUŠ Jaroslava Kvapila,Brno)
1. cena - Zdislava Šikulová (ZUŠ Jaroslava Kvapila,Brno)
2. cena - Karolína Málková (ZUŠ Miroslav)
2. cena - Miriam Kašparová (ZUŠ Bohuslava Martinů, Polička)
2. cena - Max Denemarek (ZUŠ Jaroslava Kvapila,Brno)
2. cena - Štěpán Šafář (ZUŠ ZUŠ Bohuslava Martinů, Polička)
3. cena - Ida Grundová (ZUŠ PhDr. Zbyňka Mrkose)

3. cena - Radek Kučera (ZUŠ Brno, Charbulova)

3. cena - Vojtěch Paleček (Šaratice)

Výsledky 6. kategorie
1. cena - Amélie Šimonová (ZUŠ Kuřim)
1. cena - Lukáš Životský (HŠ Újezd u Brna)
2. cena - Anna Musilová (ZUŠ PhDr. Zbyňka Mrkose)
2. cena - Nikolas Bodi (ZUŠ Charbulova, Brno)

Výsledky 7. kategorie
1. cena - Lada Kincová (ZUŠ Bohuslava Martinů, Polička)
1. cena - Ada Šmídová (Praha)
1. cena - Terezie Graffová (Brno)
1. cena - Klára Graffová (Brno)
1. cena - Marie Baboráková (Praha)
1. cena - Evangelos Ermis Tavantzis (Praha)
2. cena - Amélie Doubková (ZUŠ PhDr. Zbyňka Mrkose)
3. cena - Michaela Oprchalová (ZUŠ Židlochovice)
3. cena - Jakub Račanský (SZUŠ ARK MUSIC Brno)

Absolutní vítěz
Ada Šmídová (Praha)

Zvláštní cena poroty
Lada Kincová (ZUŠ Bohuslava Martinů, Polička)